Visitestonia.com veebiteenus

Turismiinfosüsteemi andmete kasutamine

Võimaldame organisatsioonidel kasutada visitestonia.com/puhkaeestis.ee rikkaliku üle-eestilise andmebaasi andmeid. Põhilisteks tingimusteks on viitamiskohustus, samuti see, et andmete võtmisega ei tohi teenida müügitulu.

Andmete jagamiseks oleme välja töötatud XML-põhise veebiteenuse, mis väljastab kogu visitestonia.com/puhkaeestis.ee avalikus pooles näha oleva andmebaasi objektide infot (sh multimeediat ja tõlkeid). Andmeid vahendada soovija saab ise küsida just neid andmevälju, mida soovib oma veebilehel kuvada. Veebiteenus võimaldab pärida andmeid ka ürituste kohta.

Andmeid on võimalik kasutada mitut moodi: nii visitestonia.com kui ka puhkaeestis.ee andmeid tervikuna oma portaalis kuvades kui ka pidades ise objektide nimekirja ja suunates klienti riiklikku turismiinfosüsteemi detailandmete vaatamiseks.

Veebiteenusega liitumiseks on organisatsiooni esindajal vaja kinnitada kasutustingimustega nõustumist, saates e-kirja abi@puhkaeestis.ee. Pärast kasutustingimustega nõustumist väljastame ligipääsu, mille abil on võimalik andmeid tõmmata. Kindlasti soovitame kasutada veebiteenuse kõige uuemat versiooni.

Juhime tähelepanu, et väljastame ainult andmeid ning võimalik eeldatav arendus- ja integreerimistegevus on andmeid kasutada sooviva organisatsiooni kanda.

XSD failid

Viimane versioon (uuendatud 10. detsembril 2015)

Kirjed 10. detsember 2015
Domeenid 10. detsember 2015

Kasutustingimused

in English:

eesti keeles:

Küsimused: help@visitestonia.com