Estonian Tourist Board/Enterprise Estonia 

Lasnamäe 2
11412 Tallinn, Estland
Tel +372 6 279 770
Fax +372 6 279 701
E-mail: tourism@eas.ee

 

Estonian Tourist Board/Enterprise Estonia 

Fr. Anneli Piirat
Leitung Deutschland
Kleine Reichenstr. 6
20457 Hamburg

Tel: +49 40 3038 7899
Fax: +49 40 3038 7981
E-mail: hamburg@eas.ee


Fr. Evely Baum (im Mutterschutz)
Leitung Deutschland
Kleine Reichenstr. 6
20457 Hamburg