'Paula' sailing boat

Previous Next 'Paula' sailing boat on Lake Võrtsjärv

'Paula' sailing boat on Lake Võrtsjärv

Source: Võrtsjärve Sihtasutus