Struve column

Struve column

Struve column

Source: Väike-Maarja i-punkt