Vääna manor and manor park

Vääna manor

Vääna manor

Source: www.eha.ee