Tallinn - medieval and modern

Värska Spa

Information on the Värska Spa

Source: Värska Sanatoorium