Käreveren luonnonsuojelualue

Käreveren luonnonsuojelualueella voit tarkkailla vesilintujen muuttoa ja pesintää, keväistä tulvaa ja monipuolista joki-, niitty- ja metsäelämää.

Käreveren luonnonsuojelualueen perustamisen tavoitteena on harvinaisten eläin-ja kasvilajien ja niiden asuinpaikkojen, metsä- ja niitty-yhdyskuntien ja sisävesistöjen suojelu. Suojelulajeja ovat mustahaikara, pikkukiljukotka, merikotka, useat lepakkkolajit, toutain, rantaneula, kivisimppu, mutakala, kaunis tikankontti ym.

Ominaisuudet ja varusteet
#visitestonia