Soomaan kansallispuisto on Euroopassa ainutlaatuinen erämaidensa ansiosta: alueella on viisi laajaa suota, aarniometsiä ja tulvaniittyjä. Perinteinen maankäyttö on muuttanut sen mutkittelevien jokien varrella sijaitsevat alueet runsaslajisiksi tulvatasanteiksi ja lehtoniityiksi. Laajojen koskemattomien alueidensa vuoksi Soomaa eli ”soiden maa” kuuluu kansainväliseen PAN Parks ‑verkostoon ja sitä kutsutaan ”Viron villin luonnon pääkaupungiksi”.

Ihmisen toiminnan puuttuminen tekee Soomaasta sekä suurten että pienten nisäkkäiden turvapaikan. Alueen metsissä elää hirviä, metsäkauriita, villisikoja, ilveksiä, susia ja karhuja, ja sen vetistä maastoa auttavat muokkaamaan majavat.

Soomaalla eläviä lintulajeja ovat riekko ja maakotka. Lisäksi soiden reunoilla on metson soidinpaikkoja, ja keväisin suoaukeilta kuuluu teeren kuherrusta. Kosteissa metsissä elää monia pöllö- ja tikkalajeja. Tulvatasanteet tarjoavat kodin rantalinnuille, ruisrääkälle ja heinäkurpalle.

Soomaan ihmisasutuksen historia ulottuu kivikaudelle. Perinteistä vesikulkuneuvoa haavan rungosta koverrettua ruuhta eli haapiota on käytetty muinaisajoista asti. Haapion valmistamista opetetaan yhä Soomaalla.

Soomaan kansallispuiston vierailukeskus sijaitsee Tõramaan kylässä. Tulvakaudella sinne pääsee autolla vain Kõpusta. Paras tapa tutustua Soomaahan on suokenkä- tai kanoottiretki. Tule käymään kansallispuistossa viidentenä vuodenaikana ja koe mieleenpainuvin elämyksesi.

Kuuntele Soomaan kansallispuiston ääniä: