Näyttelyssä on esillä lähes 50 teosta Viron vanhemman maalaustaiteen edustajilta. Näyttelyssä esitellään teoksia muun muassa Konrad Mägiltä, Nikolai Triikiltä, Ants Laikmaalta, Ado Vabbelta, Endel Kõksiltä ja Richard Uutmaalta.

Kaikki työt ovat peräisin vuosilta 1910–1945 ja kuvastavat mielenkiintoisella tavalla tuota historiallista ajanjaksoa Virossa. Aikakauden taiteilijat synnyttivät valoisaa taidetta vastareaktiona yhteiskunnallisiin kriiseihin ja yksilöllisiin tragedioihin. Näyttelystä on luotu myös kirja ja opetusohjelma.