Tarton kaupunginmuseo

1700-luvun lopun aateliskoti Ülejõella esittelee tuon ajanjakson sisustusta. Ludvig XVI tyylisen salin lisäksi on rakennuksen pohjakerroksessa näyttely "Dorpat. Jurjev. Tartu", jossa vierailija saa perustietoa Tarton monitahoisesta historiasta.

Kaupungin historian eri aikakausista on tuotu esille keskiaikainen tiilirakennuksinen Dorpat, Liivin sodan aikaiset tuhot ja tuolloinen kultuurielämä, 1700-luvun käsityötaito ja Tarton rauhaan liittyvät tapahtumat.

Ominaisuudet ja varusteet
#visitestonia