Yksikään puolue ei koskaan ole saanut yksinkertaista enemmistöä parlamenttiin ja nykyisessä hallituskoalitiossa ovat Viron Uudistuspuolue sekä Isänmaan ja Res Publican Liitto.

Lennart Meri oli Viron ensimmäinen presidentti itsenäisyyden palauttamisen jälkeen vuonna 1991. Hän oli presidenttinä kaksi virkakautta ja Talinnan Lentoasema on nimetty hänen mukaansa.

Kaikilla 18-vuotiailla ja sitä vanhemmilla Viron kansalaisilla on oikeus osallistua parlamenttivaaleihin. Viime vaaleissa vuonna 2007 äänestysprosentti oli 61%, mikä on samansuuruinen useiden EU-maiden kanssa.

Viron parlamentti kokoontuu Toompean linnassa, joka on menneisyydessä rakennuksena toiminnut  sekä kuvernöörin residenssina että vankilana.

Parlamentin tiedotustoimisto järjestää rakennukseen myös tutustumiskäyntejä, osoite Toom-Kooli 3, puh. +372 631-6357, sähköposti ekskursioon@riigikogu.ee Avoinna Ma-Pe 10.00-15.00.