Vuoden näyttely – sodanjälkeisen modernismin suurmiehen Lepo Mikkon tuotanto

26. marraskuu 2013

Perjantaina 22.11. taidemuseo Kumun isossa salissa voi tutustua Viron sodanjälkeisen modernismin merkittävän edustajan Lepo Mikkon (1911–1978) maalauksiin. Yli 30-vuotisen tauon jälkeen on mahdollisuus tutustua taiteilijan tuotantoon sen koko kirjossa. Näyttelyn tukena on taiteilijan elämään ja tuotantoa esittelevä perusteellinen kirja.

Toisen maailmansodan jälkeisestä epävakauden ja stalinistisen kulttuuripolitiikan karaiseman pallaslaisen luovuuden huippukausi ajoittui ns. Hruštšovin suojasään kaudelle. Lepo Mikko pystyi vangitsemaan ja välittämään optimistisen mielialan, joka oli luonteenomainen virolaiselle yhteiskunnalle 1950-luvun lopusta 1960-luvun jälkipuoliskolle. Näyttelyssä on esillä sekä monumentaalisia, yhteiskunnallisia aiheita käsitteleviä maalauksia että pienempiä, mutta toteutukseltaan kenties mielenkiintoisempia teoksia, joita on vaikea rinnastaa mihinkään muuhun virolaisessa taiteessa.

 Näyttelyyn liittyvä kirja on ensimmäinen Lepo Mikkon elämää ja toimintaa syvemmin käsittelevä julkaisu. Taiteilijan tuotantoa tarkastellaan eri näkökulmista: näyttelyn kuraattori Anu Liivak luotaa perusteellisesti Mikkon taiteellista tuotantoa, kirjallisuudentutkija Tiina Ann Kirss tarkastelee taidemaalarin tekstiperintöä ja taidehistorioitsija Tamara Luuk Mikkon roolia opettajana.

Viron taidemuseo kiittää yhteistyöstä Lepo Mikkon perikuntaa, Tarton taidemuseota, Mart Leppiä, Enn Kunilaa sekä muita näyttelyyn töitä lainanneita yksityiskokoelmien omistajia, Kansallisarkiston elokuva-arkistoa, Viron digitaalista keskusta sekä näyttelyn tukijaa Viron kulttuurirahastoa.

 Näyttelyn kuraattori: Anu Liivak

Näyttelyarkkitehdit: Juta Lember ja Tiit Pääsuke

Näyttelyn ja julkaisun graafinen suunnittelija: Tiit Jürna

Näyttelyn visuaalit ovat osoitteessa Eesti Kunstimuuseumi digikogus.

 Näyttely Lepo Mikko (1911–1978) on esillä taidemuseo Kumussa 19.4.2014 saakka.