Pasākuma mērķis ir aizdegt tik daudz ugunis, lai ikkatrā jūrmalas vietā būtu redzamas vismaz divas uguntiņas. Lai piedalītos pasākumā, ir nepieciešams atzīmēt sava ugunskura atrašanās vietu kopīgajā kartē www.muinastuled.ee un aizdegt ugunskuru jūrmalā saulrieta laikā, plkst. 21.30.