Bākas apgaismojums atrodas 29 metrus virs zemes un 31 metru virs jūras līmeņa. 1996. gadā bāka tika aprīkota ar automātisku gaismošanas sistēmu, līdz ar to zuda vajadzība pēc bākas uzrauga, bet apmeklētājiem vairs nebija iespēja izbaudīt skaisto skatu, kas paveras no bākas torņa.

Kihnu sala, kur savulaik mājoja roņu mednieki un zvejnieki, joprojām glabā savas senās tradīcijas un matriarhālās paražas – kamēr vīri dodas zvejā, sievas sargā mājas pavardu.

2003. gadā Kihnu bāka kā salas kultūrtelpas sastāvdaļa tika iekļauta reprezentatīvajā UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.