Karulas nacionālais parks veido gandrīz trešdaļu no Karulas augstienes. Tā unikālie pauguri ir iespaidīgs kontinentālā ledāja ainavas piemērs – tie radušies nevienmērīgas ledus kušanas rezultātā.

Dabas ainavas veido vairāk nekā 70 procentu no nacionālā parka. Daļu no nacionālā parka veido arī Dienvidaustrumigaunijas plašie meži. Starp pauguriem, ko klāj meži, lauki un pļavas, slēpjas sīki purvi un dumbrāji un 40 gleznaini ezeri.

30 procenti Karulas ainavu ir kultūrainavas, kas veidojušās tūkstošiem cilvēka darbības gadu laikā. Reti apdzīvotas vietas mijas ar pauguriem un šauriem laukiem, mežiem, dumbrājiem un pļavām. Vairākas saimniecības ēkas un lauki ir simt gadu veci. Cilvēki šeit joprojām runā vēsturiskajā veru valodā.

Karulas nacionālā parka apmeklētāju centrs atrodas Ahijarvē, pie lielākā reģiona ezera. Jūs varat doties kājām apkārt ezeram vai aplūkot vietējā dabas un kultūras mantojuma izstādi.

Ja nebiedē grants ceļi un kalni, iepazīstiet nacionālo parku ar velosipēdu! Apstājoties un uzmanīgāk pavērojot vietējo iedzīvotāju aktivitātes, jūs gūsiet neaizmirstamus iespaidus.

Klausies Karula nacionālā parka skaņas: