Seklie piekrastes ūdeņi un daļēji dabiskās piekrastes ganības, kur tūkstošiem gadu ir pļauts siens un ganīti dzīvnieki, nodrošina lieliskas atpūtas un ligzdošanas vietas putniem. Matsalu ir iekļauts Rāmsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Matsalu nacionālo parku veido seklais Matsalu līcis, gandrīz 50 salas un saliņas un tām apkārtējā Vainameri jūra. Tajā ietilpst arī daļēji dabiskas applūstošas pļavas un piekrastes pļavas. Lai pļavas saglabātu, tās regulāri jānopļauj un tur jāgana lopi. Viena no tām ir Kasari applūstošā pļava - viena no lielākajām sanesu pļavām Eiropā, kas ir ļoti svarīga ligzdošanas vieta griezei, ķikutam un ormanītim.

Matsalu līča piekrastes pļavas (aptuveni 3000 ha platībā) ir vienas no lielākajām Eiropā un kalpo par svarīgu barības meklēšanas vietu gājputniem un ligzdošanas vietu daudziem bridējputniem, piemēram, tilbītēm, ķīvītēm, kuitalām un puskuitalām. Gandrīz 3000 hektāru plašais Kasari niedrājs ir lielākais Baltijas jūrā. Tā ir laba atpūtas un ligzdošanas vieta daudzām zosu, gulbju, pīļu, nirējpīļu un lauču sugām. Niedrājā ir dzirdami arī ķauķi un dumpji.

No retākām sugām Matsalu ir sastopams Šinca šņibītis, mazā zoss un baltmugurdzenis. Šeit ir sastopams arī jūras ērglis, bet no savvaļas dzīvniekiem vislielākā iespēja ir sastapt alni.

Matsalu piedāvā kaut ko arī tiem, kas interesējas par augiem. Daļēji dabisko biotopu vidū ir bioloģiski daudzveidīgas mežainas pļavas, kur zem ozoliem un lazdām ir atrodamas daudzas orhideju sugas. Rietumu krasta līdzenajā ainavā daudzveidību ievieš no Silūra koraļļu rifiem veidotās piekrastes kaļķakmens terases. Ir atjaunoti daudzi senie siena šķūņi un zvejnieku mājas ar salmu jumtiem.

Matsalu nacionālā parka apmeklētāju centrs atrodas Penijõe muižā netālu no Lihulas.Šeit varat apskatīt pastāvīgo ekspozīciju par vietējo dabu un vēsturi, kā arī attēlus un videoklipus. Ja esat Rietumigaunijā, noteikti iegriezieties šeit!

Klausies Matsalu nacionālā parka skaņas: