Kā tūrisma nozares atbalsta organizācija, ITP ietilpst „Enterprise Estonia” tīklā un piedalās tā mērķu sasniegšanā, īstenojot biznesa un reģionālās attīstības nostādnes un ciešā sadarbībā ar partneriem un klientiem paaugstinot Igaunijas biznesa vides konkurētspēju.

Galvenās aktivitātes:

  • Igaunijas kā tūrisma galamērķa popularizēšana;
  • tūrisma attīstības programmu koordinēšana;
  • tūrisma izpētes un analīzes koordinēšana;
  • biznesa konsultācijas tūrisma izpētes, mārketinga, produktu attīstības un apmācības jomā;
  • Igaunijas tūrisma informācijas sistēmas pilnveidošana un koordinācija;
  • Starptautiskās sadarbības attīstība.

Valsts līmenī Igaunijas tūrisma politikas attīstība ir Ekonomikas un sakaru ministrijas pārziņā. Igaunijas Tūrisma padome cieši sadarbojas ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām (NVO), kā arī administratīvām organizācijām, fondiem un inspekcijām, lai nodrošinātu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi Igaunijā. NVO līmenī tūrisma attīstība pamatā ir Igaunijas Tūrisma aģentūru asociācijas, Igaunijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Igaunijas SPA asociācijas un Igaunijas Lauku tūrisma asociācijas pārziņā.

 

Igaunijas Tūrisma padome
Lasnamäe 2
11412 Tallina
Igaunija
Tālrunis +372 6279 770
Fakss +372 6279 701
tourism@eas.ee