Kīu muiža

Kīu muiža ir bijusi cieši saistīta ar Kolgas muižu un Štenbokiem. Pēc Dānijas Vaku grāmatas ziņām, Kīu ciems 13. gadsimtā bija vidēja lieluma ciems, 30 arklu. Muiža šeit pirmo reizi pieminēta 1418. gadā, pēdējā posmā muižai piederēja turpat 5500 pūrvietu zemes, kur dzīvoja aptuveni 1000 cilvēku. Ēka ir jūgendstila un baroka jauktā stila paraugs. Tās ārējā veidolā izmantoti pārmaiņus neobaroka un klasicisma elementi.
Pie galvenās ēkas pakāpieniem pieved klasisks lokveida ceļš. Aiz muižas ēkas ir mazs, brīvi veidots parks. Patlaban muižā atrodas Kūsalu pagasta valde.

Aprīkojums un ērtības