Miljoniem putnu un simtiem putnu sugu

Putnu vērotāji Igaunijā 24 stundu laika periodā ir novērojuši 194 putnu sugas, un šis rezultāts ierindojas otrajā vietā pēc 2007. gada Eiropas putnu vērošanas rallijā Spānijā reģistrētā rezultāta. Maija vidū migrācijas kulminācijas brīdī debesīs lido miljoniem putnu. Seklie Igaunijas rietumu piekrastes ūdeņi, kas apskalo neskaitāmas mazas saliņas, līčus un piekrastes ganības, ūdensputniem ir īsta paradīze.

Putnu vērošanas paradīze ir Rietumigaunija un Matsalu Nacionālais parks

Visnozīmīgākā gājputnu apmešanās vieta ir Matsalu Nacionālais parks Igaunijas rietumos, kur neskaitāmas ūdens putnu sugas nolaižas, lai atpūstos un pamielotos:

  • simtiem tūkstoši meža zosu, melngalvas zosu un citu zosu sugu, kā arī tārtiņu;
  • miljoniem kākauļu, tumšo pīļu, gaigalu, Aythya un Anas ģints pīļu.

Vēl plašāka sugu daudzveidība sastopama Nõva apkārtnē pie Cape Põõsaspea ,  kur migrācijas ceļš iet caur „pudeles kaklu”. Labas putnu vērošanas vietas atrodas arī Sõrve pussalā Sāremā.

Putnu vērošana ezeros un Ziemeļigaunijā

Lieliskas vietas putnu vērošanai var atrast arī citās valsts daļās. Migrācijas laikā ūdensputnus var sastapt iekšzemes pļavās un polderos pie Peipusa ezera un Võrtsjärv ezera. Īpaši aizraujošs periods ir septembra beigas, kad pāri Igaunijai lido milzīgi dzērvju kāši. Viņu kliedzienus nevar nesadzirdēt Igaunijas rietumos un Lahemaa Nacionālajā parkā.

Klausies gājputnu balsis: