UNESCO šo pasākumu ir atzinis par Mutvārdu un nemateriālā cilvēces kultūras mantojuma pieminekli.