Kurtnas pārgājienu taka

Kurtnas pārgājienu taka sākas un beidzas Martinskas ezera krastā iekārtotajā autostāvvietā, kur ierīkots arī ugunskura laukums. Ar norādēm aprīkotā taka ved cauri Kurtnas ainavas aizsardzības zonai, un te var iepazīties ar dažādiem augiem, ainavas formām un ezeru veidiem. Kopējais pārgājienu takas garums ir 4,5-5,5 km, kurus mērojot var aplūkot 11 ezerus. Pārgājienu takas malās pie dažādiem ezeriem ir ierīkotas ugunskuru un atpūtas vietas, kur iespējams arī nopeldēties.

Interesanti fakti: Austrumu Veru apriņķī esošā Kurtnas ezeru grupa ir lielākā Igaunijā - 32 km2 izvietojušies 42 ezeri.

Aprīkojums un ērtības