Izbrauciens ar smailītēm uz Ramsi zemesragu

Iepriekšējais Nākamais Izbrauciena uz Ramsi zemesragu maršruts

Izbrauciena uz Ramsi zemesragu maršruts

Avots: maa-amet

Mērojamais attālums apmēram 25 km līdz Ramsi zemesragam un atpakaļ, ar apstāšanos zemesragā.