Muzeju Nakts 2015

Kundas baznīca

Kundas baznīca

Kundas baznīca