Purvi apliecina Igaunijas dabas pirmatnējo skaistumu

Kundas pludmale

Iepriekšējais Nākamais Kundas pludmale

Kundas pludmale

Avots: Kunda linna koduleht