Muzeju Nakts 2015

Martnas baznīca

Martnas baznīca

Martnas baznīca

Avots: kirikud.muinas.ee