Nevas RMK atpūtas vieta uz ainavas aizsardzības zona

Iepriekšējais Nākamais Nevas ainavas aizsardzības zona, Veskijerves ezers

Nevas ainavas aizsardzības zona, Veskijerves ezers