Rīsas (Riisa) mācību taka Somā (Soomaa) Nacionālajā parkā

Iepriekšējais Nākamais Rīsas mācību taka

Rīsas mācību taka

Avots: Aivar Ruukel