Pētri upes ainavas aizsardzības zona

Iepriekšējais Nākamais Pētri upes smilšakmens atsegumi

Pētri upes smilšakmens atsegumi

Avots: Erakogu