Pedjas lejteces dabas rezervāta pārgājienu takas

Iepriekšējais Nākamais Purva purenes Pedjas lejteces dabas rezervātā

Purva purenes Pedjas lejteces dabas rezervātā

Avots: A. Ader