Piedzīvojumiem bagāts pārgājiens ar sniega kurpēm pa Tolkuses purvu

Iepriekšējais Nākamais Pārgājiens ar sniega kurpēm pa Luitemā dabas lieguma zonu

Pārgājiens ar sniega kurpēm pa Luitemā dabas lieguma zonu

Avots: Seikle Vabaks pildikogu