Pihticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteris

Iepriekšējais Nākamais Pihticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteris

Pihticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteris

Avots: Enn Käissi foto