Seli Svētā Vasīlija Apustuliskā pareizticīgo baznīca

Selistes baznīca

Selistes baznīca

Avots: Toomas Mitt