Verijerves ainavu aizsardzības zona

Iepriekšējais Nākamais Verijerves atpūtas vieta

Verijerves atpūtas vieta

Avots: Võru vald