Viesu nama "Kipi" restorāns "Marta-Lovise"

Viesu nama "Kipi" restorāns "Marta-Lovise"

Viesu nama "Kipi" restorāns "Marta-Lovise"

Avots: Kuressaare Turismiinfokeskus