Rudzupuķe ir Igaunijas naktsmītnēm (mājas viesnīca, viesu nams, atpūtas nams, atpūtas ciems un nometne) paredzēta Igaunijas kvalitātes zīme, kuras pieprasīšana katram naktsmītņu uzņēmumam ir brīvprātīga. Tiek piešķirtas divas rudzupuķes (otrā kategorija) vai trīs rudzupuķes (trešā kategorija) – tas, kādu kategoriju uzņēmums saņem, ir atkarīgs no eksperta vērtējuma pārbaudes apmeklējuma laikā un tam sekojošā komisijas lēmuma.

Piešķirot rudzupuķu kategorijas, uzmanība tiek pievērsta visiem tiem faktoriem, kas ietekmē klienta labsajūtu un atpūtas kvalitāti šajā izmitināšanas iestādē.

Piemēram, apkārtējai videi, norādēm, stāvvietām, informācijas materiāliem, telpu lielumam un iekārtojumam, papildu iespēju pieejamībai (papildu sega, papildu spilvens u.c.), sanitāro telpu lielumam un iekārtojumam, gatavībai apkalpot, brokastu iespējai u.c.

Kvalitātes kategorija ir spēkā trīs gadus, un tās piešķiršanas priekšnoteikums ir tas, ka naktsmītne ir oficiāli reģistrēta valsts saimnieciskās darbības reģistrā (MTR). Rudzupuķes kategorijas pieprasīšana un kvalitātes zīmes iegūšana nozīmē, ka naktsmītne atbilst noteiktiem standartiem un šo kvalitāti spēj arī pastāvīgi nodrošināt.

Tas, ka jūs interesējošajai tūrisma sētai vai citām izmitināšanas mājas piedāvājošajam uzņēmumam, viesu namam, atpūtas nometnei vai atpūtas ciemam nav rudzupuķes apzīmējuma, nenozīmē sliktāku apkalpošanu: kvalitātes kategorijas pieprasīšana ir brīvprātīga un visi uzņēmumi var nebūt tajā ieinteresēti. Jautājums drīzāk ir par uzticēšanos – rudzupuķes kategoriju ieguvušus izmitināšanas pakalpojumu piedāvātājus speciālisti ir pārbaudījuši, un uzņēmums tādējādi arī pats ir izrādījis iniciatīvu ieguldīt savu klientu labsajūtā.

Naktsmītnes kategorija tiek norādīta ar stilizētu rudzupuķes attēlu šādi:

Trīs rudzupuķes (jeb trešā kategorija) norāda uz augstāko naktsmītnes līmeni – ir pieejami visi sīkumi un patīkami nosacījumi ērtai atpūtai.

 Divas rudzupuķes (jeb otrā kategorija) apliecina, ka uzņēmums ir ieguldījis pakalpojuma kvalitātē vairāk, nekā nosaka likums, un atpūtnieks var izmantot dažādus papildu pakalpojumus.

1. kategorija netiek piešķirta, jo prasības ir pielīdzināmas attiecīgajam naktsmītnes veidam likumdošanā noteiktajām pamata prasībām: oficiālus izmitināšanas pakalpojumus Igaunijā nav atļauts piedāvāt, ja netiek izpildīti šim mērķim nepieciešamie nosacījumi viselementārākajā līmenī.

Ar kategorijas prasībām iespējams tuvāk iepazīties Lauku tūrisma lapā.