Trīszvaigžņu un augstāka līmeņa viesnīcu pakalpojumu līmenis ir augsts, un tur Jūs atradīsiet arī invalīdiem un ratiņkrēsliem piemērotu aprīkojumu, ieskaitot pielāgotas vannas, paplašinātas durvis un ratiņkrēslu uzbrauktuves.
Arī vairākums Igaunijas spa un atpūtas centru ir pilnībā pieejami.
Dažas viesnīcas piedāvā arī speciāli pielāgotas telpas cilvēkiem, kas cieš no alerģijām.
Pastāv mājas lapa, kas veltīta cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām un ratiņkrēslu lietotājiem. Tās nosaukums ir Pārvietošanās brīvība.
Vērts izlasīt arī:
Informācija Igaunijas apmeklētājiem - invalīdiem
Igaunija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām