Norvēģijas avoti

Endlas Dabas lieguma zonas rietumu daļā atrodas 11 avotu grupas ar 40 avotiem. Šie ūdeņiem bagātie avoti izlūst virszemē Pandiveres augstienes nogāzē.
Interesanti zināt: 1936. gadā veiktajos Norvēģijas avota mērījumos tika iegūti pārsteidzoši rezultāti - vienā sekundē no avota izplūst 360 litri jeb 36 spaiņi ūdens. Sopas avota krātera diametrs ir seši metri, dziļums - 4,8 metri. Ostriku avota ūdens rotaļu ērtākai vērošanai tā krastā izbūvēta koka laipa.

Aprīkojums un ērtības