Par Somā piektā gadalaika sākumu tiek uzskatīts brīdis, kad Rīsas (Riisa) ūdens mērījumu stabā ūdens līmenis pārsniedz 250 cm atzīmi. 87 gadu laikā tas ir noticis 76 reizes. Tas nozīmē, ka Somā plūdu iespējamība ir 87%. Saskaņā ar Somā plūdu eksperta Algisa Martso (Algis Martsoo) analīzes vērtējumu Somā ikgadējie plūdi ir drīzāk parasta, nevis reta parādība. Šobrīd ūdens līmenis ceļas ar ātrumu divi centimetri stundā jeb pusmetrs diennaktī. Tiešsaistes kamera

Tīmekļkameras attēls atkarībā no interneta savienojuma tiek atjaunināts pat ik pēc pāris sekundēm. Tas ir pilnīgi pietiekami, lai gūtu pārskatu. Kameras atrašanās vietā pie Karukose Raudnas upes krastā uz mērījumu stabiņa ir norādītas atzīmes, kas parāda augstāko iepriekš sasniegto ūdens līmeni.