Sõrve säär - Serves rags

Pussalas pašos dienvidos atrodas Serves rags un tā turpinājumā virkne saliņu Irbes jūras šaurumā. Leģenda vēsta, ka saliņas radušās pateicoties Lielajam Tellam (Suur Tõll), kurš, dzenot no zemes prom velnu, metis tam pakaļ akmeņus – smagākie akmeņi krituši tuvāk, vieglākie tālāk.  

Labi zināt: Serves pussala pirmo reizi minēta 1234. gadā.

Serves pussala ir putnu vērotāju iemīļota vieta.

Aprīkojums un ērtības