Apbalvojumi muzejiem tiek pasniegti nominācijās „Gada labākais kolekcijas turētājs un saglabātājs” un „Kultūras mantojuma aizsardzība”. Apbalvojumi tiek pasniegti arī par sasniegumiem izglītojošajā sfērā, par pētniecisko darbību, par veiksmīgiem mārketinga risinājumiem, izaugsmi, kā arī labākajām pastāvīgajām un pagaidu ekspozīcijām. Īpašu balvu par tūristiem visdraudzīgāko muzeju pasniedz Igaunijas tūrisma padome.

Izvērtēšanas procesā lielie un mazie muzeji netiek vērtēti atsevišķi, jo galvenā ir darba kvalitāte, idejas un inovācijas, kas ieguldītas, veidojot, attīstot un saglabājot muzeju ekspozīcijas un kolekcijas. Līdz ar to arī vienas nominācijas ietvaros konkurē mazāki un lielāki muzeji.