Ze względu na swoje położenie, Estonia zawsze leżała w kręgu zainteresowań ościennych mocarstw. Szwecja i Rzeczpospolita rywalizowały o dominację w basenie Morza Bałtyckiego (Dominium Maris Baltici), a Rosjanie nazywali Inflanty swoim „oknem na świat”.

Przed wiekami w czasie wojen ogromne znaczenie odgrywały zamki i obwarowania miast. Wiele z nich współcześnie mieści muzea, które przybliżają tajniki sztuki wojennej minionych epok. Po wojnach XX wieku zostały betonowe instalacje i umocnienia oraz ośrodki treningowe. Wiele z nich zostało porzuconych i popadło w ruinę. Obecnie, stają się coraz popularniejszymi celami turystyki miłośników wojskowości oraz tzw. urban exploration.

Aby lepiej przygotować się do zwiedzania muzeów wojskowych warto zapoznać się wcześniej z najważniejszymi wydarzeniami w historii Estonii.

Muzea wojskowe w Estonii:

  • Estońskie Muzeum Wojny w Viimsi pod Tallinem prezentuje historię wojen i militaria od czasów starożytnych aż po współczesność. Muzeum mieści się w dawnej rezydencji generała Johana Laidonera – jednego z ojców niepodległego państwa estońskiego. Generała Laidonera łączyły związki osobiste i polityczne z Polską. Był żonaty z Polką Marią Kruszewską. Zmarł w radzieckim więzieniu we Włodzimierzu nad Klaźmą, 13 marca 1953 roku. Został pochowany w tej samej mogile, co zmarły tego samego dnia współwięzień, Delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski. Laidoner był wielokrotnie odznaczany najwyższymi orderami polskimi.
  • Muzeum Okupacji w Tallinie prezentuje historię okupacji nazistowskiej w czasie II wojny światowej oraz radzieckiej w drugiej połowie XX wieku.
  • Muzeum Wojny na Błękitnych Wzgórzach w Vaivara we wschodniej Estonii upamiętnia najkrwawsze walki na ziemiach estońskich. W pobliżu Błękitnych Wzgórz (Sinimäed) w 1944 roku starły się armie niemiecka licząca 22 tys. żołnierzy oraz radziecka licząca niemal 150 tys. żołnierzy.
  • Muzeum Wojska w Tahkuna na wyspie Hiuma prezentuje pamiątki po II wojnie światowej.
  • Muzeum Wojny Niepodległościowej w Lagedi w pobliżu Tallina poświęcone jest jedynej (a przy tym zwycięskiej) wojnie w historii Republiki Estońskiej. Estończycy w latach 1918-1920 walczyli przeciwko bolszewikom.
  • Muzeum Wyspy Naissaar w pobliżu Tallina prezentuje wyposażenie radzieckiej straży granicznej oraz publikacje propagandowe.