Przed wyruszeniem w podróż warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można otrzymać w oddziałach NFZ, gwarantuje bezpłatną (lub za minimalną opłatą) opiekę zdrowotną za granicą. Rekomendujemy również zakup dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, które zapewni pokrycie kosztów leczenia zagranicą niegwarantowanego przez NFZ.

Osoby zażywające lekarstwa powinny posiadać przy sobie podpisany przez lekarza dokument, określający sposób dawkowania leków oraz stan zdrowia.

Apteki w Estonii posiadają szeroki asortyment, w tym także podstawowych leków wydawanych bez recepty. Należy pamiętać, że niektóre z leków dostępnych w wielu krajach w sklepach i kioskach (np. Aspiryna, maści) w Estonii można nabyć jedynie w aptekach. W sklepach dostępne są natomiast różnego rodzaju zioła i suplementy.

Opieka medyczna jest dobrze rozwinięta i dostęp do lekarzy w przychodniach, szpitalach publicznych i prywatnych nie stanowi problemu.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej:

  • Należy upewnić się, że ośrodek ma podpisaną umowę z Estońskim Funduszem Zdrowia (prywatna opieka medyczna nie jest refundowana)
  • Należy okazać swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • W przypadku braku EKUZ, należy poprosić we właściwym NFZ o przefaksowanie Certyfikatu potwierdzającego twoje ubezpieczenie
  • W przypadku braku EKUZ i trudności z otrzymaniem Certyfikatu z NFZ, lekarz może wystawić rachunek za świadczone usługi medyczne. Należy pobrać dokumentację medyczną (listy wykonanych świadczeń medycznych).
  • Rachunek i dokumentację wraz z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia należy złożyć w swoim oddziale NFZ.
  • Należy pamiętać, że refundowane są tylko niezbędne świadczenia medyczne.

W przypadku konieczności wezwania pogotowia lub pomocy, należy wybrać numer 112. Dyspozytorzy rozmawiają w języku angielskim, ale ze względu na cenny czas, o ile to możliwe, warto poprosić o pomoc Estończyka. Do lekarza rodzinnego dodzwonić się można wybierając numer 1220. Nie zawsze mówią oni w języku angielskim, dlatego zalecana jest pomoc miejscowych. Funkcjonariusze policji wyszkoleni są w zakresie pierwszej pomocy, dlatego bez wahania należy się do nich zwrócić w nagłych wypadkach.

Planując wyjazd w celu poprawy stanu zdrowia, warto skorzystać z oferty licznych ośrodków spa. Są to zabiegi płatne, ale ich działanie jest na tyle relaksujące i regenerujące, że dla wielu są one warte każdych pieniędzy.