Estonia jest jednym z najmniejszych, pod względem powierzchni i liczby ludności, państw europejskich. Zamieszkują tu różne narodowości, posługujące się swoimi językami i dialektami, wyznające odmienne religie i mające własne tradycje, tworząc niezwykle barwne i zróżnicowane społeczeństwo.

Większość Estończyków posługuje się językiem stworzonym na podstawie dwóch dialektów – północnego (z głównym ośrodkiem w Tallinie) i południowego (z głównym ośrodkiem w Tartu). Mniejsze dialekty zachowały się na południu kraju. Ze względu na odizolowanie, mowa na wielu wyspach również różni się od tej, którą można usłyszeć na ulicach Tallina czy Tartu. Największe różnice można dostrzec i usłyszeć na Saremie, Muhu, Kihnu, Hiumie oraz Prangli.

Mieszkańcy regionów Mulgimaa i Võrumaa, czyli południa kraju również wyróżniają się kulturowo. Najbardziej znanym „Mulkiem” jest prezydent kraju – Toomas Hendrik Ilves. Po sąsiedzku, w regionie Võru, używany jest võro kiil uznawany za dialekt estońskiego i walczący o status języka regionalnego.

Estońsko-rosyjskie pogranicze zamieszkuje lud Seto, którego kultura zdecydowanie różni się od dominującej estońskiej. Seto posługują się seto kiil´ oraz wyznają prawosławie z elementami własnych tradycyjnych wierzeń. Zrozumienie języków võro i seto jest nie lada wyzwaniem również dla Estończyków.

Zachodnie wybrzeże oraz wyspy zachodniej i północno-zachodniej Estonii od XIII w. do II wojny światowej zamieszkiwane były przez estońskich Szwedów, co również wpłynęło na ich kulturę i język. Reliktami dawnych czasów są zapożyczenia w wyspiarskich dialektach, nazwy miejscowości oraz architektura starych domostw i kościołów.

Inną mniejszością, która posługuje się własnym językiem są staroobrzędowcy, a więc Rosjanie, którzy przybyli na terytoria estońskie w czasie prześladowań w XVII w. Do dziś posługują się oni językiem rosyjskim, wyznają prawosławie w jego starej formie oraz zajmują się uprawą cebuli i rybołówstwem. Po rosyjsku mówią również mieszkańcy kraju, którzy do Estonii przybywali w okresie okupacji radzieckiej.