Park Narodowy Karula obejmuje najcenniejsze obszary Wysoczyzny o tej samej nazwie. Ten pagórkowaty obszar ukształtowany został przez topniejący lądolód i przypomina nieco polską Suwalszczyznę – na pofalowanym terenie ze wzniesieniami sięgającymi 137 metrów (Tornimägi) znajduje się 38 jezior.

70% obszaru parku to krajobrazy naturalne – wzgórza, jeziora, lasy i niewielkie bagna. Pozostałą część tworzą tereny zagospodarowane przez człowieka – pola i łąki.

Na terenie parku występuje wiele zagrożonych gatunków zarówno flory, jak i fauny. Wśród najrzadszych gatunków roślin występują tutaj kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) oraz podejźrzon marunowy (Botrychium matricariifolium). Do zagrożonych gatunków zwierząt występujących w parku należą nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), orlik krzykliwy (Clanga pomarina) oraz bocian czarny (Ciconia nigra).

Na zwiedzanie parku warto wybrać się rowerem, aczkolwiek należy pamiętać, że nawet kilkudziesięciometrowe wzgórza wymagają silnych nóg i niezłej kondycji. W parku wyznaczone są również szlaki piesze.

Punkt informacyjny Parku Narodowego Karula znajduje się w Ähijärve, nad największym jeziorem wysoczyzny. W punkcie uzyskać można informacje dotyczące zwiedzania oraz obejrzeć wystawę prezentującą przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe regionu.