Soomaa to po estońsku „kraina bagien” i właśnie z terenów podmokłych oraz… sezonowego nadmiaru wody znany jest ten park. Wczesną wiosną, kiedy rzekami północnej, środkowej i południowej Estonii spływają wody z topniejących śniegów, ogromne jej masy kumulują się w kotlinie, w której leży park. Poziom lustra wody może wówczas wzrosnąć nawet o 5 metrów, a zalana powierzchnia obejmować 150 km2. Pod wodą znajdują się wówczas drogi, łąki, lasy, a nawet domostwa. Okres ten nazywany jest piątą porą roku, a najpopularniejszym zajęciem w czasie jej trwania jest kajakarstwo.

Zróżnicowanie siedlisk oraz niewielka aktywność człowieka powoduje, że Soomaa jest jednym z najdzikszych parków w Estonii i Europie. Bagna, pierwotne lasy, podmokłe i zalesione łąki składają się na obszar o niezwykłym zróżnicowaniu biologicznym, nazywanym nawet „dziką stolicą Estonii”.

Park jest prawdziwym sanktuarium małych i wielkich ssaków oraz ptaków. Występują tutaj łosie, jelenie, dziki, rysie, wilki, niedźwiedzie brunatne oraz bobry. Wśród ptaków gniazdujących tutaj są m.in. pardwa mszarna (Lagopus lagopus) i orzeł przedni (Aquila chrysaetos). Tereny godowe głuszca (Tetrao urogallus) znajdują się na skraju bagien. Wiosną można usłyszeć gruchanie cietrzewia (Tetrao tetrix). W podmokłych lasach żyje wiele gatunków sów i dzięciołów. Obszary zalewowe są domem dla siewek (Charadriiformes), derkaczy (Crex crex) i dubeltów (Gallinago media).

Punkt informacyjny Parku Narodowego Sooma mieści się w Tõramaa. W czasie wiosennych powodzi dotrzeć tam samochodem można jedynie z Kõpu. Park najlepiej eksploruje się pływając łodzią lub kajakiem w czasie piątej pory roku.