Dzieje Estonii trudno spisać w krótkim artykule, ale warto zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami w historii kraju, które ukształtowały jego charakter, kulturę i społeczeństwo.

9000 p.n.e. Po cofnięciu się lądolodu przodkowie Estończyków zasiedlają wybrzeża Bałtyku.

800-1200 Rajdy Wikingów, w tym estońskich, z obu stron Morza Bałtyckiego na przeciwległe brzegi. Jeden z najgłośniejszych to porwanie przez Estów norweskiej królowej Astrid i jej syna, przyszłego króla Olafa Trygvessona.

1030 Książę Nowogrodu zdobywa gród Tarbatu i zakłada na jego miejscu miasto nazwane od jego imienia Jurjewem (współcześnie Tartu). Trzy dekady później Estowie zdobywają i niszczą Jurjew.

1187 Saarlased (plemiona estońskie z wyspy Sarema) plądrują i niszczą ówczesną stolicę Szwecji - Sigtunę.

1208-1227 Estończycy stopniowo ulegają najeźdźcom – Duńczykom i niemieckiemu zakonowi kawalerów mieczowych. Efektem jest chrystianizacja, siedmiowiekowa dominacja niemiecka oraz panowanie obcych mocarstw aż do zakończenia I wojny światowej.

1523 Reformacja wprowadza język estoński do liturgii. Dwa lata później wydrukowano pierwszą książkę po estońsku.

1558-1582 I wojna północna, w której o Estonię i całe Inflanty z Carstwem Rosyjskim, Danią oraz Szwecją rywalizują Wielkie Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie.

1561 Północna Estonia trafia pod panowanie szwedzkie, co daje początek tzw. „dobrych szwedzkich czasów”.

1582 Na mocy układu pokojowego w Jamie Zapolskim południowa Estonia przechodzi spod panowania rosyjskiego we władanie Rzeczypospolitej. Powstają dwa województwa – dorpackie i parnawskie.

1583 Rozpoczyna działalność gimnazjum jezuickie w Dorpacie, które położyło fundamenty pod edukację wyższą w Estonii. Rok później miasto otrzymuje biało-czerwoną flagę.

1625 Południowa Estonia ostatecznie przechodzi pod panowanie szwedzkie.

1632 Król Szwecji Gustaw II Adolf zakłada w Dorpacie uniwersytet.

1700-1721 Wielka wojna północna, w której uczestniczą wszystkie nadbałtyckie potęgi tamtych czasów przynosi rozstrzygnięcie na korzyść Carstwa Rosyjskiego – Estonia trafia pod panowanie Piotra Wielkiego.

1860-1885 Okres estońskiego przebudzenia narodowego. Pomimo nasilającej się rusyfikacji Estończycy coraz silniej manifestują swoją tożsamość.

1869 W Tartu odbywa się pierwszy Festiwal Pieśni, który jest jednocześnie demonstracją budzącej się świadomości narodowej.

Listopad 1918 – styczeń 1920 Wojna niepodległościowa – jedyna wojna w historii Estonii, której rezultatem było wyparcie z terytorium kraju armii bolszewickiej i niemieckiej oraz utworzenie niepodległego państwa.

Luty 1920 Podpisanie traktatu pokojowego w Tartu. Na mocy traktatu Rosja Radziecka uznała niepodległość i granice Estonii.

1939 Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Estonia staje się radziecką strefą wpływów.

1940 Aneksja Estonii przez Związek Radziecki.

14.06.1941 Pierwsza masowa deportacja Estończyków na Syberię.

1941-1944 Okupacja niemiecka.

25.03.1949 Druga masowa deportacja Estończyków na Syberię.

1987 Pierwsze protesty przeciwko rządom radzieckim, które nazwane zostały „wojną fosforytową”. Powodem wybuchu niezadowolenia społecznego były plany otwarcia odkrywkowej kopalni fosforytów.

1988 Parlament Estońskiej Republiki Radzieckiej deklaruje niepodległość. Rozpoczyna się „Śpiewająca Rewolucja”. W „śpiewających” protestach uczestniczy nawet 300 tys. mieszkańców.

Sierpień 1989 „Bałtycki łańcuch” – republiki bałtyckie protestują w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow tworząc żywy łańcuch łączący Wilno, Rygę i Tallin. Za ręce chwyciło się 2 miliony Litwinów, Łotyszy i Estończyków.

Sierpień 1991 Estonia ogłasza niepodległość.

1991 Estonia staje się członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. KGB kończy swoją działalność w Estonii.

1992 Estonia wprowadza własną walutę – koronę estońską (eesti kroon).

1994 Wojska rosyjskie opuszczają Estonię.

1994 Na Bałtyku tonie prom „MS Estonia”.  W katastrofie giną 852 osoby.

2000 Estończycy wprowadzają system e-rząd, dzięki czemu obieg dokumentów między ministerstwami odbywa się cyfrowo.

2003 Powstaje komunikator internetowy Skype – jeden z najbardziej znanych na świecie produktów stworzonych przez Estończyków.

2004 Estonia staje się członkiem NATO.

2004 Estonia staje się członkiem Unii Europejskiej.

2005 Po raz pierwszy odbywają się e-wybory.

Kwiecień 2007 Z powodu planów przeniesienia pomnika Brązowego Żołnierza z centrum Tallina na podmiejski cmentarz wojskowy w mieście wybuchają zamieszki. Estońskie serwisy internetowe stają się celem masowych ataków hakerów. Wydarzenia te nazywano pierwszą cyberwojną.

2009 W trakcie 25. Festiwalu Pieśni i Tańca na scenie śpiewa 25-tysięczny chór, a tradycyjne estońskie tańce wykonuje 7,5 tys. tancerzy.

2011 Estonia przyjmuje wspólną europejską walutę - euro.