Pomijając wysoczyzny w południowej części kraju oraz wzgórza rozrzucone na północy i na wyspach, Estonia jest krajem równinnym. Dobrze przygotowane ścieżki i drewniane kładki w lasach, na bagnach, czy wśród pól zapewniają przyjemne zwiedzanie.

Wszystkie estońskie największe miasta, jak Tallin, Tartu, czy Parnawa, powinny być zwiedzane pieszo. Wiele z ich zaułków jest nieosiągalnych samochodem czy nawet na rowerze, a ich zabytkowe centra są strefami pieszymi. Spacerując po Valdze można do woli zaglądać do położonej po drugiej stronie granicy łotewskiej Valki.

W Saatse można spacerować po lesie wzdłuż granicy Unii Europejskiej i NATO z Rosją. Granica jest tu jasno wyznaczona zaoranymi polami i drutem kolczastym. Ci, których taki widok napawa przerażeniem, mogą podziwiać Rosję spacerując wzdłuż rzeki Narwy, skąd drugi brzeg wygląda dużo przyjaźniej.

Zarówno w czasie wędrówek w miastach, jak i w parkach narodowych, jasne oznaczenia po estońsku i angielsku pomogą dojść do celu. Przed rozpoczęciem wędrówki warto zajrzeć do lokalnego Centrum Informacji Turystycznej, gdzie dostępne są użyteczne informacje, mapy i broszury. Większość materiałów jest bezpłatnych – zarówno w centrach regionalnych, jak i w punktach informacji parków narodowych. W pobliżu punktów informacji oraz we wsiach na terenie parków można zatrzymać się w kawiarni lub kupić pamiątki.

W Tallinie i Tartu można dołączyć do wycieczki z prowadzonej przez przewodnika. Więcej informacji można uzyskać w recepcji hotelu lub w Centrum Informacji Turystycznej.