“DEN STÖRSTA HÄNDELSEN I TALLINN SEDAN DE OLYMPISKA SPELEN”

02. september 2010

I Estland pågår förberedelserna inför Kulturhuvudstadsåret 2011. Det gedigna programmet börjar ta form och i dagarna presenterades det vinnande bidraget om gemensam logo och slogan. Med ”Kultuur kutsub”, på svenska översatt till ”Kulturen kallar”, ska besökare lockas till Tallinn under nästa år.

Det är Tallinnborna själva som står för de flesta idéerna kring Kulturhuvudstadsårets program. En gemensam nämnare för de 600 inkomna förslagen var havet. Eller rättare sagt, Tallinnbornas brist på kontakt med havet eftersom närheten till Östersjön sällan märks i den centrala staden. Det här vill man ändra på. Samtliga programområden har i någon mån inspirerats av havstemat.

Enligt Tallinns borgmästare, Edgar Savisaar, kommer Kulturhuvudstadsåret att vara "den största händelsen i Tallinn sedan de olympiska spelen". Då kommer staden att visa upp sitt rika kulturliv och sin kulturella utveckling.

En gemensam logo och slogan har också tagits fram. Det vinnande bidraget blev ”Kultuur kutsub”, på svenska ”Kulturen kallar”. Logo och slogan är framtagna av Midfield Ltd.

Mer information om Kulturhuvudstaden Tallinn: www.tallinn2011.ee/eng.

Ladda gärna ned broschyren:  ”Tallinn-European Capital of Culture”