Källa: TIK

Alvaren på Sarvehalvön

Alvaren kan enklast beskrivas som ängar med tunt kalkrikt jordtäcke som praktiskt taget saknar träd- och buskvegetation. Alvarens jordtäcke kan vara upp till tjugo centimeter tjock eller fläckvis saknas helt, där vegetation förekommer i så fall endast i bergsprickor och i mindre sänkor. Ett och samma alvar kan ha helt olika utseende från år till år, beroende på nederbördsmängden i området. Alvaren på Sarvehalvön kan skådas på klapperstensvallar vid havet. De skiljer sig från andra alvar i Västra Estland eller de i Norra Estland.
Alvaren kan enklast beskrivas som ängar med tunt kalkrikt jordtäcke som praktiskt taget saknar träd- och buskvegetation. Alvarens jordtäcke kan vara upp till tjugo centimeter tjock eller fläckvis saknas helt, där vegetation förekommer i så fall endas
Egenskaper och utrustning
#visitestonia