Som stödorgan åt reseindustrin är ETB en del av nätverket Enterprise Estonia och medverkar till att uppnå dess mål genom implementering av affärs- och regional utvecklingspolitik, i nära samarbete med dess partners och kunder, för att därigenom öka konkurrenskraften för den estniska affärsmiljön.

Huvudaktiviteter:

  • Marknadsföring av Estland som ett turistmål
  • Koordinering av olika turistutvecklingsprogram
  • Koordinering av marknadsundersökningar och analyser inom turistnäring
  • Affärsrådgivning i frågor som rör marknadsundersökning, marknadsföring, produktutveckling och utbildning inom turistnäring
  • Utveckling och koordinering av Estlands turistinformationssystem
  • Utveckling av internationellt samarbete

På statlig nivå ingår utveckling av turistnäringen i Estland i Näringslivs- och kommunikationsministeriets ansvarsområde. Estonian Tourist Board har ett nära samarbete såväl med affärsföretag och icke-statliga organisationer (NGOs) som ett antal administrativa organ, ämbetsverk och inrättningar för att säkerställa en bra stödmiljö för turismutveckling i Estland. På NGO-nivån utgör turismutveckling ett ansvarsområde framförallt för Estniska resebyråföreningen, Estniska hotell- och restaurangföreningen, Estniska SPA-föreningen och Estniska landsbygdsturismföreningen.

 

Estonian Tourist Board
Lasnamäe 2
11412 Tallinn
Estland
Telefon +372 6279 770
Fax +372 6279 701
tourism@eas.ee